Ophanging, banden en veren

Banden:

 1. De wielen van personenauto’s moeten zijn voorzien van luchtbanden.
 2. De banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is.
 3. De banden mogen geen uitstulpingen vertonen.
 4. De profilering van de hoofdgroeven van de banden moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten minste 1,6 mm bedragen, met uitzondering van slijtage-indicatoren.
 5. De banden mogen niet zijn nageprofileerd. Van naprofileren is sprake indien slijtage-indicatoren zijn weggesneden, indien de profielvorm van de groef afwijkt van de originele profielvorm, of indien in de bodem van de groef het karkas van de band zichtbaar is. In afwijking van de eerste volzin is naprofileren toegestaan indien de mogelijkheid daartoe op de band is vermeld door de aanduiding "REGROOVABLE" of door het teken "", met dien verstande dat het karkas van de band niet zichtbaar mag zijn.
 6. De op de band aangegeven draairichting moet overeenkomen met de draairichting van het wiel in voorwaartse rijrichting van de personenauto. Een band moet zodanig gemonteerd zijn dat dit overeenkomt met de door de bandenfabrikant aangebrachte markering op de band die de draairichting of de binnenkant of buitenkant aangeeft.
 7. Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken.
 8. De banden op één as moeten dezelfde maataanduiding hebben, behalve wanneer een nood- of reservewiel wordt gebruikt.
 9. De banden moeten een juiste bandenspanning hebben zoals deze door de voertuigfabrikant is voorgeschreven voor het betreffende voertuig. Indien geen bandenspanning door de voertuigfabrikant is voorgeschreven, moeten de banden op één as een gelijke bandenspanning hebben.

Veersysteem:

 1. Personenauto's moeten zijn voorzien van een goed werkend veersysteem. Banden worden niet als deel van het veersysteem beschouwd.
 2. De onderdelen van het veersysteem mogen geen breuken of scheuren vertonen, mogen niet ernstig door corrosie zijn aangetast en moeten deugdelijk zijn bevestigd. Hieraan wordt voor wat betreft de veerschotels voldaan wanneer deze niet zijn doorgeroest. Indien een veerschotel is doorgeroest mag deze niet zijn gerepareerd. Bij luchtveerbalgen mogen de koordlagen zichtbaar zijn, maar niet beschadigd. Indien er sprake is van corrosie ter plaatse van de bevestiging is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.
 3. Personenauto's moeten zijn voorzien van deugdelijk bevestigde en goed werkende schokdempers.
AutoArena in Panningen, is het aanspreekpunt voor al uw autozaken. Auto Arena is officieel dealer in ...
Autokuijer in Veenendaal is sinds 1985 hét adres voor Fiat-personenauto’s en Fiat-bedrijfsauto’s en ...
Hartendorp was het eerste onafhankelijke keuringsstation dat in Nederland (1985) haar deuren opende. ...
Bij Autobedrijf Neplenbroek in Diepenheim kunt u terecht voor reparaties, onderhoud en apk van alle ...
WELKOM BIJ CARS&JOY HARTEVELD PIJNACKER. Autorijden kunnen we leuker maken dan je denkt. Door de ju ...